Boter bij de vis


Luchtfoto van het verwoeste Ieper na WOI.

Contactdag 'Wederopbouw na WOI'

Op maandag 1 oktober organiseert CAG in samenwerking met verschillende partners haar jaarlijkse contactdag met deze keer als centraal thema ‘De wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog’.

Dit thema wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht waarbij aandacht uitgaat naar de heropbouw van de landelijke architectuur, de reconstructie van de rurale maatschappij en het landschap. Met deze focus in het achterhoofd nemen in de voormiddag drie sprekers het woord. In de namiddag wordt een wederopbouwhoeve bezocht waar wordt ingezoomd op de context, maar vooral de activiteiten en erfgoedzorg vandaag.

Noteer alvast maandag 1 oktober in de agenda. Deze contactdag vindt plaats in CC Het Perron in Ieper. Voor het namiddaggedeelte wordt busvervoer voorzien.

Deze contactdag wordt gerealiseerd in samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed, CO7, Departement Landbouw en Visserij en de Provincie West-Vlaanderen.

Meer info verschijnt binnenkort op Het Virtuele Land.