Boter bij de vis


Mellkverdeling voor kinderen door het NHVC.

Vrouwen tijdens WOI

De Eerste Wereldoorlog veranderde alle geldende sociale relaties. Aangezien veel mannen vochten aan het front, namen vrouwen verschillende taken over. Dat gold zeker en vast voor de landbouwsector. Nagenoeg iedereen was boer in die tijd. Het vertrek van de landbouwers en hun zonen naar het leger dreigde de oogsten te doen mislukken. Op veel boerderijen moest de boerin – al dan niet geholpen door kinderen – het zware werk doen. Ook in gezinnen die een winkel of een ander klein bedrijfje hielden, stond de vrouw er alleen voor. Vrouwen waren in België vaak uitermate actief in het Nationaal Hulp- en Voedingscomité. Ze zetten zich onder meer in voor de voedselbedeling, het verzamelen van kledij en de opvang van kinderen.

Lees meer over vrouwen tijdens de Eerste Wereldoorlog op de themawebsite van de VRT.