Boter bij de vis


vormingsmoment wo1 op't erf

West-Vlaamse boeren hebben wel interesse in hun agrarisch erfgoed!

De herdenking van 100 jaar WOI leeft momenteel heel sterk. Heel wat landbouwers willen meer over deze periode weten en een interessant pakket aanbieden aan de bezoekers van de boerderij. Via het project 'WOI op't erf' willen het Inagro, het Departement Landbouw en Visserij en het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) hen helpen om het landbouwverhaal meer zichtbaar te maken voor het grote publiek en een handige onderzoekstool aanreiken voor de West-Vlaamse landbouwverbreders.

Op donderdag 27 november ging het eerste vormingsmoment 'WOI op't erf' door in de Beauvoordse Walhoeve. De sessie richtte zich op West-Vlaamse landbouwverbreders die interesse hebben in het WOI verleden van hun eigen regio en boerderij én zelf hiernaar onderzoek willen voeren.

Het vormingsmoment startte met een algemene schets over 'Landbouw en voeding op het erf tijdens WOI' Leven op het platteland in (onbezet) België' gegeven door Brecht Demasure (CAG). De Eerste Wereldoorlog kwam niet totaal onverwacht maar toch was ons land niet goed voorbereid. De import van grondstoffen en landbouwproducten waar België al decennialang afhankelijk van was, viel stil. Boeren werden massaal het slachtoffer van opeisingen. Andere landbouwers kozen het hazenpad. Ze vluchtten het land uit en lieten hun weilanden en vee onbeheerd achter. De landbouw als voedselproducent had dan ook een prominente en veelbesproken rol tijdens de oorlog.

Vervolgens ging Sarah Luyten (CAG) dieper in op de verschillende informatiebronnen via haar presentatie 'Hoe ga ik zelf aan de slag om mijn geschiedenis te reconstrueren?'. Heel wat interessant materiaal is immers via internet raadpleegbaar. De aanwezige landbouwers willen met deze aangereikte tools verder aan de slag gaan.

In de volgende sessie die op donderdag 5 februari 2015 zal doorgaan, wordt de theorie in praktijk omgezet en gaan ze actief op zoek naar informatie over hun boerderij en de regio tijdens WOI.

Het was een geslaagde namiddag met dank aan het enthousiasme van de landbouwers.
De presentaties vindt u op www.HetVirtueleLand.be.